Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. Wij doen dit om te voorkomen dat u te veel voor uw warmte betaalt. De warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen. En de gasprijzen zijn nu heel hoog. Daarom zijn de tarieven voor 2022 flink gestegen. Hoe berekenen wij de maximale warmtetarieven?

Wilt u weten wat de warmtetarieven voor 2022 zijn? Ga naar Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?

In de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Het idee is dat de warmtegebruiker niet meer betaalt dan de consument die geen warmte gebruikt. Op dit moment gebruikt de meerderheid van de consumenten nog aardgas. Daarom is het warmtetarief aan de gasprijs gekoppeld. Dit betekent dat gasprijzen de hoogte van het maximale warmtetarief bepalen. Stijgen de gasprijzen? Dan stijgt ook het maximale warmtetarief.

Hoe berekent de ACM het tarief voor het leveren van warmte?

Het warmtetarief bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele tarief betaalt u voor de warmte die u gebruikt. Dit tarief is direct gekoppeld aan de gasprijzen. In de wet staat precies hoe wij dit variabele tarief moeten berekenen. Wij moeten uitgaan van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen. De gasleveranciers geven ons de tarieven door die zij bij een jaarcontract berekenen. Ook moeten wij de belasting op gas en de Opslag Duurzame Energie (ODE) in het tarief meenemen. Uiteindelijk betaalt u dus niet meer dan wat een consument betaalt voor gas, een cv-ketel en het vastrecht voor gas.

Het kabinet verlaagt de energierekening voor 2022. Het gaat hier om een extra belastingkorting en daarbovenop een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Meer informatie over deze belastingkorting vindt u op de website van de Rijksoverheid . Door deze belastingkorting betaalt u minder voor elektriciteit. De belasting op gas blijft wel hetzelfde. En deze belasting op gas gebruiken wij om het nieuwe warmtetarief te berekenen.

Wilt u meer weten over hoe wij deze tarieven hebben berekend? Ga naar: Tarievenbesluit warmteleveranciers 2022

Warmteleveranciers mogen niet te veel winst maken

Warmteleveranciers stellen zelf hun tarieven vast. Maar ze mogen niet over het maximumtarief heen gaan en ze mogen ook niet te veel winst maken. Consumenten kunnen niet overstappen. De warmteleverancier mag hier geen misbruik van maken. Daarom stellen wij ieder jaar de maximale tarieven vast.

Als de energierekening flink omhooggaat, kunnen huishoudens betalingsproblemen krijgen. Dit ondanks de financiële compensatie van de overheid . Daarom vragen wij de warmteleveranciers om hun tarieven te verhogen alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten ook door de hoge gasprijs zijn gestegen. Hebben de hoge gasprijzen heel veel invloed op de kosten van de warmteleverancier? Alleen dan kan de warmteleverancier de tarieven verhogen tot uiterlijk het maximum. Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven.

Daarnaast vragen wij zelf extra informatie op bij de warmteleveranciers. Wij willen weten hoe zij de warmtetarieven voor 2022 vaststellen. Op basis van hun gegevens kunnen wij beslissen om een onderzoek te starten. Wij bekijken dan of de winst van de warmteleveranciers redelijk is. Zij mogen deze verhoging van de tarieven niet misbruiken om meer winst te maken.

Wij controleren de gemiddelde winst van de warmteleveranciers. Eens per 2 jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Uit de gegevens over de jaren 2019 en 2020 blijkt dat de winst van de warmteleveranciers is gedaald. Veel warmteleveranciers hebben geld uitgegeven aan de uitbreiding van hun warmtenetten. Wij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Op dit moment onderzoeken wij wanneer de winst van een warmteleverancier redelijk is. Wij betrekken hierbij warmteleveranciers en vertegenwoordigers van warmtegebruikers. Wij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Nieuwe warmtewet

Warmteleveranciers moeten vaak gas of elektriciteit inkopen om warmte te kunnen leveren. Elektriciteit is ook duurder geworden. Daarom maken leveranciers hogere kosten. Er zijn ook warmteleveranciers die aardwarmte of andere duurzame technieken gebruiken voor het verwarmen van het water. Zij krijgen vaak lagere subsidies door de stijging van de gasprijzen. De gevolgen van de stijgende prijzen verschillen voor iedere warmteleverancier.

Daarom willen wij dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijs zijn gekoppeld. Wij willen de maximale warmtetarieven berekenen op basis van de kosten van de leveranciers. Hiervoor moet de Warmtewet veranderen. Er komt een nieuwe Warmtewet aan (Wet collectieve warmtevoorziening). Pas als die wet ingaat, kunnen wij de warmtetarieven op deze manier berekenen.

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.