Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. De maximale warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen. Hoe berekenen wij deze maximale warmtetarieven?

Wilt u weten wat de warmtetarieven voor 2023 zijn? Ga naar Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?

In de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Het idee is dat de warmtegebruiker niet meer betaalt dan de gemiddelde consument die gas afneemt. Daarom is het warmtetarief aan de gasprijs gekoppeld. Dit betekent dat gasprijzen de hoogte van het maximale warmtetarief bepalen. Stijgen de gasprijzen? Dan stijgt ook het maximale warmtetarief.

Hoe berekent de ACM het tarief voor het leveren van warmte?

Het warmtetarief bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele tarief betaalt u voor de warmte die u gebruikt. Dit tarief is direct gekoppeld aan de gasprijzen. In de wet staat precies hoe wij dit variabele tarief moeten berekenen. Wij moeten uitgaan van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2023 gemiddeld rekenen. De gasleveranciers geven ons de tarieven door die zij bij een jaarcontract berekenen. Eind 2022 boden gasleveranciers weinig tot geen vaste contracten aan. Daarom hebben we de tarieven op andere manier berekend. We hebben de groothandelsprijs van gas en een opslag gebruikt voor de berekeningen.

Ook moeten wij de belasting op gas in het tarief meenemen. Uiteindelijk betaalt u dus niet meer dan wat een gemiddelde consument betaalt voor gas, een cv-ketel en het vastrecht voor gas.

Daarnaast heeft het kabinet een prijsplafond voor de warmtetarieven ingevoerd. In 2023 betaalt u 47,38 euro inclusief btw per gigajoule (GJ) voor de eerste 37 GJ. Ga voor meer informatie over het prijsplafond naar de website van Rijksoverheid:

Wilt u meer weten over hoe wij deze tarieven hebben berekend? Ga naar

Maximale warmtetarieven 1 keer per jaar

In de Warmtewet staat dat wij 1 keer per jaar de maximale warmtetarieven vaststellen. Dit doen we altijd in december. We mogen de maximale warmtetarieven niet tussendoor veranderen. Ook niet als de gasprijzen flink dalen of stijgen.

Warmteleveranciers mogen niet te veel winst maken

Warmteleveranciers stellen zelf hun tarieven vast. Maar ze mogen niet over het maximumtarief heen gaan en ze mogen ook niet te veel winst maken. Consumenten kunnen niet overstappen. De warmteleverancier mag hier geen misbruik van maken. Daarom stellen wij ieder jaar de maximale tarieven vast.

Wij vragen de warmteleveranciers om alleen hun tarieven te verhogen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten door de hoge gasprijs zijn gestegen. Warmteleveranciers moeten vaak gas of elektriciteit inkopen om warmte te kunnen leveren. Elektriciteit is ook duurder geworden. Daarom maken leveranciers hogere kosten. Er zijn ook warmteleveranciers die aardwarmte of andere duurzame technieken gebruiken voor het verwarmen van het water. Veel van deze duurzame leveranciers krijgen subsidies die afhankelijk zijn van de gasprijs. Omdat het gas duur is, zijn deze subsidies lager. Hierdoor zijn de kosten van de warmteleveranciers hoger. Ze mogen deze hogere kosten aan hun klanten doorberekenen.

Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven. Hoe we controleren of warmteleveranciers teveel winst maken? Wij onderzoeken welke tarieven de warmteleveranciers in rekening brengen. In 2022 bleven de leveranciers gemiddeld 18% onder de maximale tarieven.

Daarnaast onderzoeken we de gemiddelde winst van de warmteleveranciers met een vergunning. Ieder jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Ook kunnen we met een rendementstoets onderzoek doen naar een warmteleverancier en ingrijpen als een leverancier teveel winst maakt.

Nieuwe warmtewet

De gevolgen van de stijgende prijzen verschillen voor iedere warmteleverancier. Daarom willen wij dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijs zijn gekoppeld. Wij willen de maximale warmtetarieven berekenen op basis van de kosten van de leveranciers. Hiervoor moet de Warmtewet veranderen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening).

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.