Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoe meet mijn warmteleverancier mijn verbruik?

Uw warmteleverancier kan uw verbruik op 3 manieren meten. Met een individuele warmtemeter, met warmtekostenverdelers of via een kostenverdeelsystematiek.

De ene methode is nauwkeuriger dan de andere. Maar u betaalt nooit meer dan het vastgestelde maximale meettarief.

Let op: hebt u een aansluiting groter dan 100 kW? Dan maakt u zelf afspraken met uw warmteleverancier over het meten van uw warmteverbruik.

Individuele warmtemeter

Een individuele warmtemeter meet wat er aan warm water via uw aansluiting uw pand binnen komt. Ook kunt u op elk moment zien wat u dan verbruikt. U huurt de meter van uw warmteleverancier.

Uw warmteleverancier moet u een individuele warmtemeter aanbieden. Behalve als u in een appartement woont en uw leverancier kan aantonen dat het te duur is of technisch niet kan. Hierbij moet de warmteleverancier rekening houden met:

  • hoe de warmteleidingen lopen
  • of de meter uw eigen verbruik kan weergeven
  • of u uw eigen verbruik bepaalt
  • of de besparing opweegt tegen de kosten van de meting

Gaat u gebruik maken van een nieuw gebouw? Of wordt het gebouw waarvan u gebruik maakt gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een eigen meter.

Hebt u een meter die op afstand uitleesbaar is door uw warmteleverancier? Dan krijgt u elke maand een kosten- en verbruiksoverzicht. U mag deze meter weigeren of laten uitschakelen.

Warmtekostenverdeler

Warmtekostenverdelers zijn apparaatjes die op de radiatoren in uw pand zijn aangesloten en het verbruik registreren. Soms sturen deze meters de standen zelf door naar uw warmteleverancier. De meteropnemer komt dan dus niet meer bij u langs.

De warmteleverancier mag de kosten voor het meten van verbruik met warmtekostenverdelers aan u doorberekenen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

Kostenverdeelsystematiek

Met een kostenverdeelsystematiek berekent uw warmteleverancier uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk. Dat gebeurt met een rekenformule. Daarin spelen onder meer de (buiten)temperatuur, het aantal vierkante meters en het aantal radiatoren een rol.

De warmteleverancier mag de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek aan u doorberekenen. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan het meettarief.

Komt u er niet uit met uw warmteleverancier?

Houdt uw warmteleverancier zich niet aan de regels? En gaat het om regels waarop de ACM toezicht houdt? Alle informatie kan ons helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie Energie Zakelijk of Warmtelevering Zakelijk. De Geschillencommissie Zakelijk beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Let op: bent u een zakelijk verbruiker van Warmte met een aansluiting groter dan 100 kW? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.