Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leveringstarief

De energieleverancier levert u elektriciteit en gas. De prijs die u hiervoor betaalt, noemen we de leveringskosten. Dit is dus de prijs voor de elektriciteit en het gas.

De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:

  • Variabele leveringskosten: Een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit of m3 gas. Als u meer energie gebruikt, kost het u meer geld.
  • Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Vast leveringstarief of variabel leveringstarief

Bij het aangaan van een energiecontract kunt u kiezen uit een variabel leveringstarief of een vast leveringstarief.

Vast leveringstarief

Vast leveringstarief houdt in dat u een vaste prijs betaalt voor de levering. Deze prijs betaalt u zolang uw contract loopt. Bijvoorbeeld één of drie jaar. Deze vaste prijs is alleen maar het leveringstarief. Andere tarieven kunnen wel tijdens deze periode veranderen, zoals de belastingen of de netbeheerkosten.

Met een vast leveringstarief weet u waar u aan toe bent. De prijs is dan gegarandeerd. Het nadeel van een vast leveringstarief is dat u geen voordeel hebt van tussentijdse prijsdalingen. Is uw contract afgelopen? Dan verandert uw vaste leveringstarief in een variabel leveringstarief.

Variabel leveringstarief

Variabel leveringstarief betekent dat de prijs voor levering kan veranderen. Dit gebeurt meestal 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. Het is moeilijk te voorspellen of de prijzen hoger of lager zullen worden. Alle leveranciers moeten u een contract aanbieden voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Dit noemen wij een modelcontract. Een modelcontract ziet er altijd hetzelfde uit. De tarieven en voorwaarden van het modelcontract vindt u op de website van de leverancier.

In de algemene voorwaarden bij het contract kunt u terugvinden dat de prijzen door de energieleverancier aangepast kunnen worden. Dit betekent ook dat de prijzen verlaagd kunnen worden.

Mijn energieleverancier heeft de prijzen verhoogd. Wat kan ik doen?

U hebt met uw energieleverancier een contract gesloten voor de levering van energie tegen een bepaalde prijs. Het hangt van uw contract en algemene voorwaarden af of uw energieleverancier de prijzen kan verhogen. Vindt u de prijsstijging te hoog?

Bespreek uw klacht eerst met de energieleverancier. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u overwegen om naar een advocaat of juridisch adviseur te gaan.

Ook u kunt overwegen om over te stappen naar een andere energieleverancier die u goedkoper energie kan leveren. U kunt kiezen voor een vaste prijs wanneer u meer zekerheid wilt over de prijs die u betaalt voor uw energie.

Let op: Uw energieleverancier mag een opzegvergoeding in rekening brengen als u het contract voor de einddatum opzegt.

Wie bepaalt de hoogte van de leveringskosten?

Energieleveranciers mogen zelf de hoogte van de leveringskosten en de regiotoeslag bepalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert de leveringskosten voor kleinverbruikers, en kijkt of ze niet te hoog zijn. De leveringskosten voor grootverbruikers worden niet gecontroleerd door ACM.

U bent kleinverbruiker als u een gasaansluiting hebt met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur. En een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 Ampère. Wat de capaciteit van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energienota. Komt u er niet uit? Vraag dan na bij uw energieleverancier wat de grootte van uw aansluiting is.

Vindt ACM dat de leveringskosten te hoog zijn? Dan beslist ACM hoe hoog de tarieven maximaal mogen zijn. ACM ziet er ook op toe dat energieleveranciers goede informatie geven over leveringskosten inclusief gasregiotoeslag, energiebelasting en BTW.

Transporttarief gas

Voor gas geldt sinds 1 januari 2020 een postzegeltarief. Dat betekent dat in heel Nederland een zelfde transporttarief wordt betaald, onafhankelijk van de locatie.

Tot 2020 werd nog een extra toeslag geheven op de kubieke meterprijs voor het transport van gas. Gas in Nederland komt voor het grootste deel uit Groningen. Hoe verder van Groningen, hoe duurder het vervoer en hoe hoger de regiotoeslag. Energieleveranciers bepaalden zelf de hoogte van de regiotoeslag. Regiotoeslag mag niet apart in rekening worden gebracht. Het mag wel onderdeel zijn van het leveringstarief.