Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Waar betaalt u voor?

De energienota krijgt u van uw energieleverancier. U betaalt voor:

  • uw verbruik van elektriciteit en gas
  • netbeheerkosten
  • belastingen

Op uw energienota ziet u deze verschillende posten terug. Hieronder vindt u meer informatie over de posten op uw energienota.

Uw verbruik

Het energiebedrijf levert u elektriciteit en gas. De prijs die u hiervoor betaalt, noemen we de leveringskosten. De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:

  • Variabele leveringskosten: Een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit en per m3 gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij het aangaan van uw energiecontract kunt u kiezen voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief gaat u meestal aan voor één, of meerdere jaren.
  • Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat u per maand betaalt, ongeacht hoeveel energie u verbruikt. Dit bedrag is verschillend per energieleverancier.  

Wie bepaalt de hoogte van de leveringskosten?

Uw energieleverancier bepaalt de leveringskosten voor elektriciteit en gas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert deze tarieven. En kijkt of ze niet te hoog zijn. Vindt ACM dat de leveringskosten te hoog zijn? Dan beslist ACM hoe hoog de tarieven maximaal mogen zijn.

Vindt u het leveringskosten te hoog?

Bent u ontevreden over de hoogte van de leveringskosten? Dan kunt u overstappen naar een andere energieleverancier. Let op: uw energieleverancier of energiebedrijf kan een opzegvergoeding in rekening brengen. Kijk hiervoor in de algemene voorwaarden bij uw contract.

Netbeheerkosten

Uw energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post is een verzameling van een aantal tarieven:

  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Capaciteitstarief en vastrecht
  • Meettarief

Periodieke aansluitvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

Capaciteitstarief en vastrecht

Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM bepaalt het bedrag.

Meettarief

  • U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter.
  • En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energieleverancier. Met deze gegevens kan uw energieleverancier uw energienota opmaken.

Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief’. Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energieleverancier.

ACM stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast. Deze tarieven gelden alleen voor kleinverbruikers. De meettarieven voor grootverbruikers worden niet vastgesteld door ACM.

Meetbedrijven mogen de tarieven voor grootverbruikers zelf vaststellen. De metermarkt voor grootverbruikers is een vrije markt.

Belastingen

U betaalt energiebelasting en BTW voor de energienota. U betaalt de energiebelasting en BTW via de energieleverancier. De energieleverancier betaalt dit geld weer aan de overheid. Hebt u vragen over de energiebelasting of BTW? Bel dan met uw energieleverancier of De Belastingdienst. Of kijk op internet: www.belastingdienst.nl.