Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Opzegvergoeding

Als ondernemer kunt u een energiecontract voor een bepaalde tijd hebben. Bijvoorbeeld voor één, twee of drie jaar. Wilt u stoppen met het energiecontract? Dan kunt u het opzeggen. Maar soms moet u dan betalen, omdat u niet op de afgesproken tijd uw energiecontract opzegt. Dit is de opzegvergoeding.

Een energiebedrijf mag een opzegvergoeding in rekening brengen als:

  • u het contract stopt voor de afgesproken einddatum van het contract en
  • de opzegvergoeding is opgenomen in het contract en/of de algemene voorwaarden bij het contract

Hoeveel opzegvergoeding moet u betalen?

Deze regels gelden alleen voor zakelijke kleinverbruikers. U bent een kleinverbruiker als u een gasaansluiting heeft met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur of een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 A.

De opzegvergoeding kan op 3 manieren berekend worden:

  1. De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat u verbruikt zou hebben als u klant was gebleven.
  2. De opzegvergoeding is het verschil tussen: de marktprijs van het contract toen u overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als u klant was gebleven. Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro.
  3. De opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat u eerder opzegt.

Bij het aangaan van uw contract moet uw leverancier aangeven welke van de 3 methoden hij gebruikt. Doet uw leverancier dit niet? Dan mag hij geen opzegvergoeding vragen.

Nieuwe regels in het voorjaar 2023

De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten gaan binnenkort veranderen, waarschijnlijk op 1 april 2023. De energieleverancier maakt verlies omdat hij energie voor u heeft ingekocht en u gaat het niet meer afnemen. De opzegboete wordt gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitziet. Deze nieuwe regels gaan gelden voor nieuwe contracten die na 1 april 2023 zijn afgesloten.

Uw leverancier berekent voor u hoe hoog uw opzegvergoeding is. Hij schat het aantal kW’s voor elektriciteit en kuub (m3) voor gas die u nog zou verbruiken tot het einde van de contractsduur. U betaalt per geschatte kW en m3 een bedrag. Dat bedrag is het verschil tussen uw contractstarieven en de huidige tarieven van uw leverancier bij een vergelijkbaar contract. Uw energieleverancier legt u duidelijk uit hoe hij uw opzegvergoeding heeft berekend.

Wilt u overstappen? Vraag uw leverancier hoe hoog uw opzegvergoeding is. Uw leverancier geeft u meteen een inschatting van de opzegvergoeding. Ook vertelt uw leverancier hoe hij de opzegvergoeding heeft berekend. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding.

In deze situaties betaalt u geen opzegvergoeding:

  • de tarieven van uw contract zijn lager dan de huidige tarieven
  • u zegt op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt

Tot wanneer mag een energieleverancier u een opzegvergoeding vragen?

Uw energieleverancier mag uiterlijk bij uw eindafrekening om een opzegvergoeding vragen. Een eindafrekening moet binnen 6 weken na een overstap of verhuizing worden verstuurd. Brengt de energieleverancier de opzegvergoeding later in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan uw energieleverancier door.

Bent u grootverbruiker?

Kijk dan in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

Meer informatie

Er is wet- en regelgeving over opzegvergoedingen. Meer informatie vindt u in de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders