Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ongewenste overstap naar nieuwe energieleverancier

Bent u benaderd door een inkoopcollectief of door een energieleverancier voor een nieuw energiecontract? Een inkoopcollectief is een bedrijf dat voor u en andere ondernemers uitzoekt wat het beste energiecontract is. En is er u toegezegd dat u alleen informatie opgestuurd zou krijgen, of een vrijblijvend aanbod? Dan kan het zijn dat u van energieleverancier bent veranderd, terwijl u dat helemaal niet wilde.

Wat kunt u doen?

Vraag de nieuwe energieleverancier om bewijs dat u het contract hebt afgesloten. Volgens de wet is er toestemming nodig om een contract te sluiten. Hebt u geen toestemming gegeven? Dan mag de nieuwe energieleverancier u niet overnemen. De nieuwe energieleverancier moet kunnen bewijzen dat u een contract hebt afgesloten. Vraag daarom om bewijs van het contract.

De energieleverancier kan het contract bewijzen door u bijvoorbeeld een kopie van het contract te sturen waarop uw handtekening staat. Of het sturen van de bandopname van het telefoongesprek. Uit de bandopname moet duidelijk blijken waar u mee akkoord gaat.

Let op: geeft het inkoopcollectief aan dat u een machtiging hebt afgegeven?

Met een machtiging mag het inkoopcollectief een contract namens u afsluiten. Vraag daarom om bewijs van de afgegeven machtiging. Is er geen machtiging afgegeven? Dan had het inkoopcollectief geen contract mogen afsluiten. U bent dan ook niet gebonden aan het contract.

Kan de nieuwe energieleverancier niet aantonen dat er een contract is gesloten?

Of een machtiging is gegeven? Dan hoeft u de nieuwe energieleverancier niet te betalen voor de verbruikte energie. U hoeft ook geen opzegvergoeding te betalen. En de nieuwe energieleverancier moet er voor zorgen dat u wordt teruggezet naar uw oude energieleverancier. Neem hiervoor contact op met uw nieuwe energieleverancier.

De oude energieleverancier zal het verbruik van deze periode met u verrekenen tegen de tarieven van uw oude contract. U hoeft ook geen nieuw contract met uw oude energieleverancier af te sluiten. Het oude contract wordt gewoon voortgezet.

Kan de nieuwe energieleverancier aantonen dat u een contract hebt gesloten? Maar bent u niet goed geïnformeerd door het inkoopcollectief of de energieleverancier?

U hebt een contract gesloten, of een machtiging afgegeven, maar had u hierbij niet de goede informatie? En was u het contract niet aangegaan als u de goede informatie had gehad? Dan kunt u een beroep doen op dwaling. Dwaling kan ontstaan doordat het inkoopcollectief of de energieleverancier:

  • U verkeerde informatie geeft.
  • U te weinig informatie geeft.

Volgens de wet hebt u het recht om het contract te vernietigen als er sprake is van dwaling. Dit betekent dat het contract niet meer bestaat.

Hebt u een machtiging afgegeven waardoor het inkoopcollectief namens u een contract heeft gesloten?

Maar was het niet duidelijk wat de gevolgen waren van de gegeven machtiging? Dan kunt u ook een beroep doen op dwaling. Het moet wat ACM betreft duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van een machtiging.

Let op: het inkoopcollectief of de energieleverancier moet wel hebben geweten dat deze informatie voor u belangrijk was! En dat u zonder deze informatie of met de juiste informatie het contract niet zou hebben gesloten. Hebt u speciale wensen? Dan had u dit vooraf aan het inkoopcollectief of de energieleverancier moeten laten weten.

Let op: Vraag de bandopname op van het telefoongesprek. Dit kan helpen om na te gaan wat er precies is beloofd. En of dit overeen komt met het contract.

Verschilt u van mening met de energieleverancier over:

  • Of er een contract is afgesloten?
  • Of over wat er is afgesproken? En gaat de energieleverancier niet akkoord met de vernietiging van het contract?

En zet de nieuwe energieleverancier u niet terug naar uw oude energieleverancier? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de nieuwe energieleverancier.

Komt u er niet uit met de nieuwe energieleverancier?

Dan raden wij u aan naar een advocaat of juridisch adviseur te gaan. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Hebt u als zzp’er een zakelijk contract gesloten voor uw woning?

Bent u benaderd door een energieleverancier of tussenpersoon, en bent u (telefonisch) akkoord gegaan met een aanbod om energie te leveren aan uw woning? Hebt u daarmee tegen uw wil een zakelijk contract voor energie afgesloten, terwijl u eerder een consumentencontract had?

Als u uw woning niet in hoofdzaak gebruikt voor de uitoefening van uw beroep, bent u consument. Dan geldt consumentenrecht, en daarmee ook o.a. de verplichting om uw akkoord schriftelijk te geven. Ook hebt u recht op bedenktijd.

Lees meer over uw rechten en vind voorbeeldbrieven op ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Geschillencommissie Energie Zakelijk

U kunt geschillen onder 50.000 euro voorleggen aan de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Dit kan zonder een juridisch adviseur of advocaat. De geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit? Dan moeten u en de energieleverancier zich hieraan houden.

De rechter

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan.