Kruimelpad

Elektriciteit

Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet

De netbeheerder moet zorgen voor een veilig netwerk. Om het netwerk te onderhouden moet een netbeheerder soms de stroom onderbreken. Wanneer de stroom moet worden onderbroken dan stelt de netbeheerder u tijdig op de hoogte. Zo kunt u zelf voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het inzetten van een generator.

Er zijn twee soorten regels voor werkzaamheden aan het elektriciteitsnet

1. Aansluit- en transportovereenkomst:

U hebt een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder. Bij deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u op de website van uw netbeheerder. In deze voorwaarden staan regels voor het onderhoud aan het net.

2. Regels uit de Netcode Elektriciteit:

  • Zijn de werkzaamheden in uw pand? Dan moet de netbeheerder minstens vijf werkdagen voor de werkzaamheden telefonisch of schriftelijk een afspraak met u maken.
  • Zijn de werkzaamheden buiten uw pand? Dan moet de netbeheerder u een aantal dagen vooraf melden dat er werkzaamheden zijn. Het aantal dagen hangt af van uw aansluiting.

Hebt u een aansluiting tot en met 3x80 Ampère?

Dan moet de netbeheerder u minstens drie werkdagen vooraf informeren.

Hebt u een aansluiting groter dan 3x80 Ampère op laagspanningsniveau?

Dan moet de netbeheerder u minstens drie werkdagen voor de werkzaamheden informeren.

Hebt u een aansluiting op hoogspanningsniveau?

Dan moet de netbeheerder u minstens tien werkdagen voor de werkzaamheden informeren. Daarnaast moet de netbeheerder met u overleggen wanneer de elektriciteit stopt.

Weet u niet wat voor aansluiting u hebt? Kijk dan op uw energienota of vraag dit na bij uw netbeheerder of uw energieleverancier.

Schadevergoeding

Voor vragen over het verhalen van de kosten voor het nemen van voorzorgsmaatregelen. Of voor vragen over schade die u hebt geleden kunt u niet terecht bij de Autoriteit Consument & Markt. U kunt hiervoor contact opnemen met een jurist. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.