Energie

Nieuws

 

Direct regelen

 

 

 

Aanmelden warmtenet ›

Meld hier uw warmtenet aan.

 

 
 

Elektriciteit en gas

ACM ziet toe op de netbeheerders op de elektriciteits- en gasmarkt. ACM stelt maximum tarieven vast voor het transport, de aansluiting op het net en de systeem- en transporttaken van de landelijke netbeheerder. ACM bepaalt de voorwaarden voor een goedwerkende (inter-)nationale groothandelsmarkt.

ACM streeft naar een groothandelsmarkt voor gas waar voldoende concurrentie bestaat, zodat de gasprijs op efficiënte wijze tot stand komt.

Startpagina Elektriciteit

Startpagina Gas

Codes energie

Met codes energie wordt de regelgeving bedoeld die ACM vaststelt voor de energiemarkt. In de codes energie staan afspraken tussen netbeheerders en de gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet. Energieleveranciers zijn bijvoorbeeld gebruikers.

Codes energie

Energieleveranciers

Een energieleverancier moet op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten en bedrijven. Energieleveranciers die elektriciteit of gas leveren aan consumenten hebben hiervoor een vergunning nodig van ACM.

Informatie voor ondernemers

Ik ben ondernemer en heb problemen als afnemer van een energiebedrijf.

Energieleveranciers

 
 
 
 
 

Tariefregulering 2017 - 2021

ACM stelt de tarieven vast die netbeheerders voor elektriciteit en gas voor hun gereguleerde diensten in rekening mogen brengen aan consumenten en bedrijven. Dit is een wettelijke taak van ACM.

Hoe werkt tariefregulering?
Methodebesluiten 2017-2021

x-factorbesluiten 2017-2021

Warmte

ACM houdt per 1 januari 2014 toezicht op de Warmtewet. Deze wet ziet toe op de markt van warmtelevering via stadsverwarming of blokverwarming. Bent u warmteleverancier? U leest hier wat de regels zijn waar u zich aan moet houden.

Warmte

Energie internationaal

ACM ziet internationaal samenwerken als een belangrijk onderdeel van haar werk. Via de netwerkverbindingen met het buitenland komt onze elektriciteit soms bijvoorbeeld van Duitse windmolens of van Noorse waterkrachtcentrales. En gas komt niet alleen uit Groningen, maar ook bijvoorbeeld uit Rusland. ACM draagt actief bij aan de totstandkoming van Europese regels voor energie. En zorgt ervoor dat de regels voor de Nederlandse markt zoveel mogelijk in lijn zijn met de Europese ontwikkelingen.

Energie internationaal

Bijeenkomsten energiesector

 
 
 
 
 

Wet- en regelgeving

ACM houdt toezicht op wetten en regels op het gebied van energie.

Wet- en regelgeving

Wederverkoop van energie

Wilt u energie verkopen aan kleinverbruikers, maar heeft u geen leveringsvergunning? Dan kunt u samenwerken met een energiebedrijf met een vergunning. U bent dan wederverkoper van energie. ACM heeft de regels voor wederverkopers op een rij gezet.

Wederverkoop van energie

REMIT

Uitleg over de Europese regels voor eerlijke handel in energie. Handel met voorkennis en marktmanipulatie zijn verboden. Marktdeelnemers moeten voorwetenschap publiceren. Beurzen en brokers op de energiemarkt moeten verdachte transacties melden bij ACM. Anderen kunnen ook tips en meldingen doorgeven aan ACM..

REMIT

 
 
 
 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten