Kruimelpad

Energie

De energietransitie

Het energiebeleid in Nederland staat de komende jaren vooral in het teken van het verminderen van de uitstoot van CO2 en het zoveel mogelijk tegengaan van verdere klimaatverandering. Innovatie speelt een grote rol in de transitie naar een duurzame energiesector. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor de huidige energiebedrijven, voor nieuwe partijen op de markt en voor consumenten.

Denk aan partijen die ervoor zorgen dat je minder energie verbruikt wanneer elektriciteit duur is omdat er weinig wind of zon is. Of aan handige apps waarmee je op afstand je verwarming lager kunt zetten of het licht uit kunt doen. Of aan de mogelijkheid om zelf energie op te wekken via zonnepanelen. Dankzij deze innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. Om daarin goede keuzes te kunnen maken, moeten consumenten wel begrijpelijke informatie krijgen.

De ACM en de energiemarkt

Als toezichthouder draagt de ACM bij aan een goed werkende energiemarkt. Bij dit toezicht staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal. De ACM bewaakt dat de prijs van energie tot stand komt door eerlijke concurrentie. En dat de kosten van het transport van die energie niet hoger zijn dan nodig is.

De ACM wil:

 • de stap naar een duurzame energievoorziening efficiënt laten verlopen, zodat energie betaalbaar blijft. Goed werkende markten spelen daarbij een onmisbare rol. De ACM laat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk doen door:
  • concurrentie te bevorderen zodat consumenten keuzemogelijkheden behouden.
  • tarieven en andere voorwaarden te reguleren wanneer concurrentie niet goed mogelijk is. Zo blijft het net voor alle aangeslotenen betaalbaar blijft.
 • dat de energievoorziening bij de omschakeling naar duurzame energie betrouwbaar blijft. Op weg naar duurzame energie moeten consumenten en bedrijven op de levering van energie kunnen blijven vertrouwen.
 • de consument goed informeren over zijn rechten. Je staat sterker en kunt betere, bewustere keuzes maken met goede en begrijpelijke informatie.

Drie thema’s

De ACM richt zich op het gebied van energie nu vooral op de volgende drie thema’s:

 • De ACM reguleert de netbeheerders, om de energievoorziening zo betaalbaar en betrouwbaar mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst. Nederland bouwt gebruik van aardgas af en werkt aan productie met wind en zon. Om de levering van (duurzame) energie ook in de toekomst veilig te stellen, investeren netbeheerders in een betere infrastructuur voor het transport van energie. De ACM ziet er op toe dat netbeheerders deze investeringen zo efficiënt mogelijk doen. Ook laat de ACM netbeheerders geen activiteiten verrichten die niet tot de kerntaken behoren – en die marktpartijen beter kunnen doen.
 • De Europese elektriciteitssector wil zo goed mogelijk gebruik maken van de grote hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt met wind en zon. Deze duurzame elektriciteit is niet altijd en overal beschikbaar. Bovendien kan stroom niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Verbruikers moeten dus flexibel zijn. Hoe kunnen bedrijven en consumenten zo goed mogelijk energie gebruiken wanneer het aanbod ervan groot is (demand side response)? Europese marktintegratie levert ook in de toekomst grote voordelen op. Maar nieuwe regels moeten wel goed uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De ACM denkt hierover dan ook mee op nationaal en Europees niveau.
 • Consumenten en bedrijven die hun energieverbruik afstemmen op het aanbod van wind- en zonne-energie, dragen bij aan de energietransitie. Dat maakt elektriciteit een nog ingewikkelder product dan het al was. Consumenten moeten de juiste informatie hebben om een aanbod van een leverancier te kunnen begrijpen en zo de juiste keuzes te maken. Ze moeten ook zelf kunnen bepalen wie er over hun eigen energieverbruiksdata kunnen beschikken. De ACM ziet hierop toe vanuit de consumentenwetgeving en versterkt de positie van de consument.

Specifieke vraagstukken

De ACM richt zich binnen deze thema’s ook op de volgende specifieke vraagstukken:

 • Leveren transporttarieven die variëren met de drukte op het net een bijdrage aan de energietransitie? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Hoe kunnen leveringstarieven die van uur tot uur verschillen bijdragen aan de ontwikkeling van demand side response? Welke consumentenbelangen zijn daarbij in het geding?
 • Waar lopen nieuwe partijen tegenaan wanneer ze de markt betreden? Denk daarbij aan partijen die demand side response willen ontwikkelen (zogenoemde aggregators) of aan lokale initiatieven, die de door hen geproduceerde hernieuwbare elektriciteit op de markt willen afzetten.
 • Hoe zorgen we ervoor dat de uitfasering van gasnetten en de aanleg van nieuwe warmtenetten zo betaalbaar mogelijk blijft voor de aangeslotenen?

Nieuwsberichten

Andere publicaties

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.