Kruimelpad

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)

CAO-afspraken over tarieven voor zzp’ers zijn meestal verboden

Zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers, zijn ondernemers. Wilt u tarieven voor zelfstandigen zonder personeel in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vastleggen? Dit mag niet. Zzp’ers zijn namelijk ondernemingen. Tariefafspraken tussen ondernemingen zijn een kartel. Ze beperken de concurrentie en zijn dus verboden.

Let op: dit geldt niet voor zogenaamde schijnzelfstandigen. Dit zijn zzp’ers die in dezelfde werksituatie als werknemers zitten.

Cao is voor werknemers

Een cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in een bepaalde sector. Dit soort collectieve afspraken vallen niet onder het kartelverbod. Deze afspraken mogen dus gewoon. Bent u een cao-partij en wilt u tariefafspraken maken voor zzp’ers? Dan moet u kunnen aantonen dat deze zzp’ers in dezelfde werksituatie als werknemers zitten.

Wat moet u doen voordat u cao-afspraken maakt met zzp'ers?

Zorg dat u vooraf beoordeelt of zzp’ers in dezelfde werksituatie als werknemers zitten. Voor deze beoordeling moet u kijken naar de feitelijke situatie op de werkvloer: hoeveel gezag heeft een opdrachtgever over een zzp’er? Welke vrijheid heeft een zzp’er om zelf te bepalen wanneer, waar en hoe hij het werk uitvoert?

Er kunnen nog andere aanwijzingen zijn voor schijnzelfstandigheid. Bijvoorbeeld als werkgevers hun personeel ontslaan en daarna als zzp’er weer in dienst nemen. Of juist tegengestelde aanwijzingen. Zo is een persoon die volgens de Belastingdienst ‘buiten dienstbetrekking’ werkt, waarschijnlijk geen schijnzelfstandige.

Wat verwacht ACM van u?

  1. Maak onderscheid in de werksituaties van zzp’ers
  2. Verzamel feitelijke en concrete gegevens over de werksituatie van zzp’ers
  3. Wees duidelijk en transparant over welke zzp’ers onder de cao vallen
  4. Kijk ook naar andere aanwijzingen voor het bestaan van (schijn)zelfstandigheid

Meer details staan hier Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s. Komt u er niet uit, raadpleeg dan een juridisch adviseur.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.