Kruimelpad

Wat doet de ACM voor concurrentie en marktwerking?

Concurrentie & marktwerking

Concurrentie is de motor achter innovatie en economische groei. Innovatie leidt tot nieuwe producten, diensten en bedrijven. Bedrijven dingen om de gunst van de consument door goedkoper, beter of vernieuwender te zijn dan hun concurrent. Zo doet de markt zijn werk en hebben consumenten meer te kiezen. Maar een goede marktwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Bedrijven kunnen onderling samenspannen om de concurrentie te frustreren. Grote bedrijven kunnen hun machtspositie gebruiken om kleinere bedrijven uit de markt te drukken. Steeds vaker willen bedrijven met goede bedoelingen afspraken met elkaar maken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of dierenwelzijn. Deze afspraken kunnen ten koste gaan van de concurrentie en belangen van consumenten.

Beschermen van de concurrentie

De ACM zorgt ervoor dat de markt zijn werk kan doen. Door op te treden als de concurrentie verstoord wordt. Bijvoorbeeld als bedrijven onderling afspraken maken om de markt te verdelen, prijzen te verhogen of bepalen wie een aanbesteding gaat winnen. Wij sporen deze kartels op en beboeten betrokken bedrijven en leidinggevenden. Ook treden we op tegen bedrijven die hun machtspositie misbruiken. We zorgen ervoor dat bedrijven geen last hebben van oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten die producten en diensten aanbieden. Wij beoordelen grote fusies en overnames om te voorkomen dat bedrijven te groot worden en de consument minder te kiezen heeft. Als bedrijven afspraken met elkaar maken op het gebied van duurzaamheid of andere publieke belangen, kijken wij of de voordelen opwegen tegen eventuele negatieve gevolgen voor de marktwerking.

Bevorderen van marktwerking

In sommige sectoren zijn er meer risico’s voor de marktwerking. Bijvoorbeeld als bedrijven veel en vaak met elkaar moeten samenwerken, zoals in de haven- en transportsector. Daarom doet de ACM extra aan voorlichting en handhaving in deze sector. Ook in de financiële sector zijn er problemen met de concurrentie. Dit komt doordat een groot deel van de markt is in handen van een klein aantal aanbieders en het lastig is voor nieuwe aanbieders om deze markt te betreden. Daarom geven wij adviezen aan de financiële sector en beleidsmakers om de marktwerking in die sector te stimuleren. In een aantal sectoren leggen wij aanvullende regels op om de concurrentie te bevorderen. Omdat de concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Dit zijn de sectoren: telecom, vervoer, post en energie.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.