Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aandachtspunten voor afnemers bij afspraken met leveranciers

Bent u afnemer? Bijvoorbeeld winkelier? Afnemers werken vaak samen met hun leveranciers. Zij maken afspraken over de koop, verkoop en doorverkoop van producten en diensten. Dit mag zolang iedereen vrij en eerlijk kan ondernemen en concurreren.

Beperken de afspraken de concurrentie? Dan zijn die afspraken verboden. Lees hieronder waar u als winkelier op kunt letten. En wat uw leverancier niet van u mag vragen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht.

Tips

  • Wilt u weten of uw leverancier zich aan de regels voor prijzen houdt? Doe dan onze adviesprijscheck voor ondernemers.
  • Denkt u dat uw leverancier zich niet aan de regels voor prijzen houdt? Wijs hem daarop. Gebruik onze voorbeeldbrief.
  • Werkt u in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen? Lees dan ook onze informatie over Oneerlijke handelspraktijken in de landbouw.

Meer informatie

In onze Leidraad Afspraken tussen leveranciers en afnemers leest u:

  • hoe wij de afspraken beoordelen
  • hoe u zelf kunt beoordelen of uw afspraak volgens de regels is
  • verwijzingen naar wetten en regels

Afspraken die de concurrentie beperken kunnen ook voorkomen tussen concurrenten. Dat noemen we horizontale afspraken of kartels. Lees meer over kartels en ons toezicht.

Zie ook