Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schade door verboden afspraken

Als u schade heeft door overtreding van de concurrentieregels

Bent u ondernemer en heeft u schade doordat andere bedrijven concurrentieregels hebben overtreden? Bent u bijvoorbeeld afnemer geweest van een bedrijf dat kartelafspraken heeft gemaakt, of dat misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie? U kunt dan schadevergoeding vragen en naar de rechter stappen. Hieronder leest u waar u aan moet denken.

1. Zoek juridische hulp

Schadevergoeding vragen is ingewikkeld. Zorg voor goede juridische bijstand. Denk aan een juridisch specialist of brancheorganisatie. Stapt u naar de rechter, dan heeft u een advocaat nodig.

2. Trek samen op met anderen

Het kan lonend zijn om zelfstandig schadevergoeding te vragen. Maar zijn er veel bedrijven benadeeld? Of ook consumenten? U kunt proberen samen de schade op de overtreder te verhalen. De kans is dan groter dat er een schikking komt. Of dat de rechter de overtreder verplicht de schade te vergoeden. Bovendien kunt u zo kosten delen. De gang naar de rechter kan duur zijn. Denk aan advocaatkosten en griffierechten. Misschien moet u ook betalen voor onderzoek naar de gevolgen van de overtredingen.

3. Stap eerst naar de overtreder, dan pas naar de rechter

Probeer eerst met het overtredende bedrijf tot een schikking te komen over vergoeding van uw schade. Lukt dat niet? Dan kunt u de rechter vragen ervoor te zorgen dat het overtredende bedrijf niet langer de concurrentieregels overtreedt. U kunt via de rechter ook schadevergoeding van de overtreder vragen. Is een schikking bereikt met de overtreder? Dan kunt u samen met anderen de rechter vragen om die schikking algemeen bindend te verklaren.

4. Zorg dat u kunt bewijzen dat uw schade het gevolg is van de overtreding, en hoe groot uw schade is

U moet bij de rechter eerst bewijzen dat de concurrentieregels zijn overtreden. Het helpt als de ACM of de Europese Commissie dat al hebben vastgesteld (zie punt 5). Daarna moet u bewijzen dat de overtreding uw schade heeft veroorzaakt. En u moet bewijzen hoe groot de schade is. Dat kan moeilijk zijn. De overtreder zou kunnen zeggen dat de schade meevalt. Bijvoorbeeld omdat u de schade kon doorberekenen aan afnemers. Met een goede adviseur kunt u zich beter voorbereiden.

5. Maak gebruik van besluiten van de ACM of de Europese Commissie

De ACM kan vaststellen of in Nederland concurrentieregels zijn overtreden. De Europese Commissie (EC) kan vaststellen of in Europa regels zijn overtreden. De ACM en de EC kunnen boetes opleggen voor overtreding van de concurrentieregels. Die zijn bedoeld om te straffen en af te schrikken. Boetebesluiten van de ACM en de EC worden definitief als ze ook na eventueel bezwaar, beroep en hoger beroep in stand zijn gebleven.
Boetes zijn niet bedoeld als vorm van schadevergoeding. Overtreders blijven aansprakelijk voor schade. Iedereen die schade heeft door overtreding van de concurrentieregels kan naar de rechter stappen. Doet u dat als er een definitief boetebesluit van de ACM of de EC is? Dan kunt u dit besluit aanvoeren als bewijs dat de concurrentieregels zijn overtreden. Doet de ACM of de EC geen onderzoek, of is er nog geen definitief besluit? Dan moet u op eigen kracht bewijzen dat de concurrentieregels zijn overtreden.
U vindt de openbare boetebesluiten op de website van de ACM en de website van de EC. In de besluiten staan geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens. U kunt de dossiers erachter niet inzien, want die zijn vertrouwelijk.