Afspraak over duurzaamheid: verkoopprijzen

De Europese Commissie heeft afspraken over verkoopprijzen van wasmiddelen beoordeeld.

Duurzamer verbruik van wasmiddelen

De Association internationale de la savonnerie, de la dĂ©tergence et de produits d’entretien (AISE) kwam in 1997 met een Europees plan voor het milieu. De AISE wilde duurzamer verbruik van wasmiddelen promoten. Wasmiddelenfabrikanten werkten vrijwillig mee. Ze maakten hun verpakkingen kleiner en lichter. De Europese Commissie steunde dit plan in een Aanbeveling voor goede milieupraktijken op het gebied van wasmiddelen (pdf, 45kB) .

Bijkomende concurrentie- en prijsafspraken

Maar er was meer aan de hand. Henkel, Unilever en Protector & Gamble grepen het plan aan om aanvullende afspraken te maken. Daarmee wilden deze 3 bedrijven hun marktposities stabiliseren. Geen van hen mocht door de kleinere verpakkingen een concurrentievoordeel boven de anderen krijgen. Ook maakten ze afspraken over de prijzen.

Wat vond de Europese Commissie?

Volgens de Europese Commissie waren beide aanvullende afspraken niet nodig om het milieuplan goed te kunnen uitvoeren. Met deze afspraken overtraden de 3 bedrijven artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Daarom legde de Europese Commissie boetes op aan Unilever en Procter & Gamble. Henkel kreeg geen boete, omdat dit bedrijf als eerste had gemeld dat het meedeed aan de afspraken.

Besluit van de Europese Commissie over prijsafspraken wasmiddelen (pdf, 87kB) 

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.