Afspraak over duurzaamheid: kwaliteitsaanpassing

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft afspraken over de Kip van Morgen beoordeeld.

De Kip van Morgen

Supermarkten, producenten en verwerkers wilden afspraken maken over de verkoop van kippenvlees met meer dierenwelzijn voor kippen: de Kip van Morgen. Daar hoorde bij dat ze standaard kippenvlees uit de schappen haalden. Consumenten zouden vanaf 2020 in Nederlandse supermarkten geen standaard kippenvlees meer kunnen kopen. Deze afspraak beperkte hun keuzevrijheid en daarmee de concurrentie.

Waar keek de ACM naar?

Bij de Kip van Morgen ging het om duurzaamheid. Daarom keek de ACM naar de volgende 4 vragen.

1. Zijn de afspraken voordelig voor de manier van werken en goed voor de welvaart?

De ACM onderzocht welke voordelen de Kip van Morgen zou hebben voor consumenten. Zagen de consumenten die voordelen zelf? En wilden ze er extra voor betalen? Het bleek dat consumenten voor meer dierenwelzijn 68 eurocent per kilo kipfilet extra wilden betalen. Voor een beter milieu nog eens 14 eurocent. De Kip van Morgen zou niet beter zijn voor de volksgezondheid dan standaard kippenvlees, want ook die ging minder antibiotica bevatten. Consumenten hadden voor de Kip van Morgen dus maar 82 eurocent per kilo extra over. In de supermarkt zou deze kip per kilo 1,46 euro duurder worden. Daarmee waren de nadelen groter dan de voordelen.

De ACM zag wel kansen voor ondernemers. Consumenten wilden soms veel meer betalen voor kip met bepaalde keurmerken voor dierenwelzijn. Voor bijvoorbeeld kip met het keurmerk ‘1 ster Beter Leven’ bijna 12 euro per kilo extra. Dat kostte deze kip bij lange na niet. Misschien was dit keurmerk niet bekend genoeg. Aanbieders zouden kunnen proberen de voordelen duidelijker over te brengen aan consumenten.

2. Gaat er een eerlijk deel van deze voordelen naar de klanten?

De Kip van Morgen was netto niet voordelig voor de consument (zie vraag 1 hierboven). Dus viel deze vraag niet met ‘ja’ te beantwoorden.

3. Gaan de afspraken niet verder dan strikt noodzakelijk is?

Supermarkten boden allerlei soorten kippenvlees aan, met of zonder keurmerken. Volgens de ACM ging het erom hoe aanbieders zich onderscheidden. Daar was veel winst in te behalen. Dat bewees het keurmerk ‘1 ster Beter Leven’. Er waren genoeg kansen op de markt, ook voor duurzaam kippenvlees. De afspraken voor de Kip van Morgen waren niet nodig. Alleen extra onderzoek had misschien kunnen aantonen dat ze toch nodig waren.

4. Blijft er ruimte voor concurrentie?

Alle grote supermarktketens deden mee met de Kip van Morgen. Zij konden met elkaar concurreren op de prijs. Vanaf 2020 zouden zij geen standaard kippenvlees meer aanbieden. Kleine supermarkten en bijvoorbeeld poeliers, slagers en markthandelaren hadden met standaard kippenvlees 5% van de markt. Zij konden blijven concurreren. Er was ook concurrentie mogelijk van kippenvlees dat aan nog strengere eisen voldeed dan de Kip van Morgen.

Wat vond de ACM?

Alles bij elkaar stond de ACM de afspraken voor de Kip van Morgen niet toe.

Nieuwsbericht over de Kip van Morgen

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.