Afspraak over duurzaamheid: aanbodbeperking

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft afspraken over sluiting van kolencentrales beoordeeld.

Sluiting van kolencentrales

In 2016 waren in Nederland 5 kolencentrales in gebruik. De energiebedrijven die lid waren van Energie-Nederland wilden deze centrales sluiten. Mochten ze hierover afspraken maken? Of overtraden ze daarmee het kartelverbod uit de Mededingingswet en de Europese regels? Energie-Nederland vroeg de ACM dit te beoordelen.

Waar keek de ACM naar?

De ACM keek naar de volgende 4 vragen.

1. Zijn de afspraken voordelig voor de manier van werken en goed voor de welvaart?

In 2022 zouden de 5 kolencentrales hoe dan ook sluiten. Door eerdere sluiting kwam er minder zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en fijnstof in de lucht. Dat zou goed zijn voor de luchtkwaliteit in Nederland. Maar de uitstoot van kooldioxide (CO2) zou niet omlaag gaan, want anderen zouden de emissierechten gebruiken. De ACM berekende de waarde van de voordelen voor de hele periode 2016-2021 op 180 mln. euro. De ACM berekende ook wat de sluiting zou betekenen voor de elektriciteitsprijs. Bedrijven en consumenten gingen over de hele periode 2016-2021 met elkaar 450 mln. euro meer betalen voor hun stroom. In geld uitgedrukt waren de nadelen van de afspraken dus groter dan de voordelen.

2. Gaat er een eerlijk deel van deze voordelen naar de klanten?

Deze vraag was niet aan de orde. De klanten hadden meer nadelen dan voordelen. Ze zouden meer gaan betalen dan ze terugkregen.

3. Gaan de afspraken niet verder dan strikt noodzakelijk is?

Na vraag 1 en 2 was het antwoord op deze vraag niet meer van belang.

4. Blijft er ruimte voor concurrentie?

Na vraag 1 en 2 was het antwoord op deze vraag niet meer van belang.

Wat vond de ACM?

De conclusie van de ACM was: de leden van Energie Nederland mochten niet samen afspreken om de 5 kolencentrales te sluiten. Daarmee zouden ze het kartelverbod overtreden.

Notitie ACM over sluiting 5 kolencentrales in SER Energieakkoord

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.