ACM-beleid en duurzaamheid

Wat kunt u van de ACM verwachten?

De ACM beoordeelt niet vooraf alle afspraken die bedrijven maken over duurzaamheid. Dat laten we over aan de ondernemers zelf.

Zijn uw afspraken duidelijk in het belang van de afnemers en samenleving? Dan houden wij ze niet tegen. Krijgen we signalen dat afspraken over duurzaamheid niet aan de voorwaarden voldoen? Dan kunnen wij onderzoek doen.

We gaan praktisch om met de regels

Wij volgen de ontwikkelingen rond duurzaam ondernemen op de voet, ook in de regelgeving en de rechtspraak. We proberen zo duidelijk mogelijk te zijn over de regels. En bij de toepassing letten we op wat praktisch en werkbaar is. Want wij zien ook dat duurzaamheid goed is voor de samenleving.

Er komt een nieuwe leidraad duurzaamheidsafspraken. Die is nu in consultatie. De ACM wil de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken.

Meer informatie over de huidige leidraad vindt u terug in ons visiedocument mededinging en onze uitgangspunten. Hierin sluiten we aan bij het beleid van het ministerie van Economische Zaken . Gebruik ook onze beslisboom.

Deze documenten passen we in oktober 2020 aan, na consultatie van de vernieuwde leidraad. 

We denken mee in bijzondere gevallen

U kunt ons vragen met u mee te kijken naar de risico’s van bepaalde afspraken. Wij doen dit alleen als u eerst zelf grondig onderzoek hebt gedaan. En er moet een breder maatschappelijk of economisch belang zijn. Dan maken we geen complete analyse, maar geven we een ‘informele zienswijze’. We denken graag met u mee, zeker als het gaat om duurzaamheid. Maar u blijft als ondernemer zelf verantwoordelijk.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.