Concurrentie en afspraken tussen bedrijven

Tijdelijke meldplicht bij RVO voor vrijstelling kartelverbod sectoren frietaardappelen, sierteelt en zuivel

Vanwege de coronacrisis geeft de Europese Commissie voor 3 agrosectoren enkele vrijstellingen op het kartelverbod. Zo kunnen de bedrijven in de sectoren frietaardappelen, sierteelt en zuivel, zelf noodmaatregelen nemen om de markt te stabiliseren.

De bedrijven moeten de kartelafspraken wel melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO staat uitgelegd welke gegevens de bedrijven moeten aanleveren. Ook staan daar de voorwaarden voor de vrijstelling. De gegevens die bij de RVO worden ingevoerd, worden ook doorgegeven aan de ACM voor de handhaving van de concurrentieregels. De gegevens worden ook gedeeld met  de Europese Commissie.

Lees meer op de website van de RVO 

Onderzoek naar prijsvorming in de voedselketen

De ACM werkt aan een monitor prijsvorming in de voedselketen. De weg die ons voedsel aflegt van boer tot bord kent vele schakels. De monitor laat straks per schakel zien welke prijs bedrijven betaalden voor de inkoop en wat de verkoopprijs is. De monitor beschrijft ook de verschillen in prijsopbouw tussen reguliere producten en de duurzame variant daarvan. Het gaat in eerste instantie om 6 producten: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees. De voorlopige uitkomsten bespreken wij eerst met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren. Ons rapport met de definitieve resultaten publiceren wij in september.

Lees meer over de monitor prijsvorming in de voedselketen

Oneerlijke handelspraktijken in de agrarische en visserijsector

De Europese Unie heeft oneerlijke handelspraktijken in de agrarische sector en visserijsector verboden. Zo mogen inkopers de boeren, tuinders en vissers, niet oneerlijk behandelen. Zeker niet in het geval van bederfelijke producten. De Nederlandse regering is de Europese richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, aan het omzetten in nationale regels.

Wat gaan de nieuwe regels verbieden?

  • Late betalingen aan boeren en tuinders voor bederfelijke producten zoals voedsel en bloemen
  • Last-minute annuleringen
  • Eenzijdige of wijzigingen met terugwerkende kracht in contracten
  • De boer of tuinder te dwingen om te betalen voor de verspilling van producten
  • Weigering van schriftelijke contracten

Andere praktijken, zoals de teruggave van onverkochte producten aan leveranciers, zijn alleen toegestaan als er vooraf door beide partijen een duidelijke overeenkomst is gemaakt.

Naar verwachting treden de nieuwe regels per 1 januari 2021 in werking.

Onderzoek naar inkoopkartel in agrarische sector

De ACM heeft in 2019 invallen gedaan bij verschillende grote handelaren in de agrarische sector. De ACM vermoedt dat zij verboden afspraken hebben gemaakt over de inkoopprijs die zij aan boeren betalen.

Afspraken tussen inkopers over de prijs die zij betalen aan producenten zijn niet toegestaan, ook niet in de agrarische sector. Dit soort gedrag leidt namelijk tot benadeling doordat de producenten hierdoor een lagere prijs krijgen voor hun producten.

Lees meer over verboden afspraken in de agrarische sector