Kruimelpad

Concurrentie door overheden

Oneerlijke concurrentie door overheden

Bent u ondernemer en heeft u te maken met concurrentie van een overheidsinstelling? Overheden mogen concurreren met commerciële aanbieders van producten of diensten. Maar ze moeten zich houden aan 4 gedragsregels. Overheden:

  • mogen geen diensten of producten aanbieden onder de kostprijs.
  • mogen eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven.
  • mogen gegevens die ze hebben door hun publieke taak, alleen gebruiken voor economische activiteiten als gewone bedrijven die gegevens onder dezelfde voorwaarden ook kunnen krijgen.
  • moeten bestuurlijke zaken en economische activiteiten gescheiden houden.

Deze gedragsregels beschermen u tegen oneerlijke concurrentie. Vindt u dat de overheid zich niet aan de regels houdt? Hieronder leest u meer.

Als u last heeft van oneerlijke concurrentie door de overheid

U kunt natuurlijk een klacht indienen bij de overheidsinstelling waar u problemen mee heeft. Heeft u daar juridische hulp bij nodig? Neem dan contact op met een juridisch adviseur.

Vragen of klachten over concurrentie door de overheid

Stel uw vragen aan de ACM. U kunt ook tips en signalen aan ons doorgeven. Als u wilt, kan dat anoniem.

Wat doet de ACM met uw melding?

De ACM onderzoekt uw melding. Blijkt uit ons onderzoek dat de overheid zich niet aan de regels houdt? Dan spreken we de overheid hierop aan. Ook kunnen we een boete opleggen voor elke dag dat de overheid de wet overtreedt.

Waar is de ACM te vinden?

De ACM geeft regelmatig voorlichting aan overheden en ondernemers over de Wet Markt en Overheid. Weet u van een bijeenkomst waar ondernemers komen, en kan het handig zijn dat wij daarbij zijn? Laat het ons weten.

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.