Concentraties van bedrijven

Fusies, overnames en joint ventures

Wilt u met uw bedrijf

 • fuseren met een ander bedrijf?
 • een ander bedrijf of een deel van een ander bedrijf overnemen?
 • samen met een ander bedrijf een nieuwe onderneming (joint venture) oprichten?

De ACM spreekt dan van een concentratie van bedrijven. Het kan zijn dat u zo’n concentratie vooraf bij ons moet melden.

Wanneer meldt u een fusie, overname of joint venture bij de ACM?

U moet een concentratie alleen bij ons melden, als u voldoet aan 2 voorwaarden:

 1. de samengaande bedrijven hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 150 miljoen euro of meer, én
 2. minstens 2 van de samengaande bedrijven hebben in Nederland ieder een jaaromzet van 30 miljoen euro of meer.

Let hierbij op de volgende punten.

 • Voor bedrijven in de zorg en voor pensioenfondsen gelden andere voorwaarden.
 • Melding is niet nodig als u maar aan 1 van de 2 voorwaarden voldoet.
 • Zit het overnemende bedrijf in een bedrijfsgroep? Dan geldt de omzet van die totale bedrijfsgroep.
 • Koopt u een bedrijfsonderdeel van een ander bedrijf? Dan telt alleen de omzet mee van het bedrijfsonderdeel dat u overneemt. Niet de omzet van dat andere bedrijf als geheel.

Andere voorwaarden voor pensioenfondsen

Wanneer moet u als pensioenfonds een bedrijfsconcentratie melden?
Dit hangt af van de totale waarde van de bruto geboekte premies van de samengaande bedrijven in het voorafgaande kalenderjaar. Daarvoor gelden 2 voorwaarden:

 1. deze waarde is 500 miljoen euro of meer; én
 2. van dit bedrag hebben minstens 2 van de bedrijven ieder minstens 100 miljoen euro ontvangen van Nederlandse inwoners.

Voldoen de bedrijven aan beide voorwaarden? Alleen dan moet u het samengaan melden.

Wat doet de ACM bij concentraties?

Bedrijven mogen niet zo groot worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. Wij houden hier toezicht op. U moet vooraf melden dat uw bedrijven willen samengaan. Wij publiceren dan uw melding. Belanghebbenden hebben zo de kans ons te laten weten wat zij van ervan vinden. En wij kunnen onderzoek doen. In bepaalde gevallen moet u na deze melding bij ons een vergunning aanvragen.

Veelgestelde vragen over fusies en overnames

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten