Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Distributietarieven

De ACM stelt de tarieven vast die consumenten en bedrijven in Caribisch Nederland betalen voor elektriciteit en drinkwater. Deze tarieven zijn de maximumtarieven die de distributeurs van elektriciteit en water in rekening mogen brengen bij hun klanten (consumenten, bedrijven en lokale overheden). De ACM stelt deze tarieven vast op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Deze wet is op 1 juli 2016 in werking getreden.

De ACM stelt de volgende tarieven vast:

  • Het vaste gebruikstarief (dat is het vaste bedrag dat klanten elke maand betalen voor het netwerk)
  • Het variabele gebruikstarief (dat is het bedrag dat klanten betalen voor elke kWh of elke kubieke meter drinkwater die ze hebben gebruikt)
  • Het wegtransporttarief voor drinkwater (dat is het bedrag dat klanten betalen voor elke kubieke meter drinkwater die ze per truck afnemen)
  • Het aansluittarief (dat is het bedrag dat nieuwe klanten betalen voor een nieuwe aansluiting)
  • Het heraansluittarief (dat is het bedrag dat klanten betalen als ze afgesloten zijn geweest en opnieuw aangesloten willen worden).

Hoe hoog het vaste gebruikstarief en het aansluittarief zijn, hangt af van de aansluitcapaciteit van een consument. De aansluitcapaciteit is de grootte van de aansluiting en zegt iets over de hoeveelheid elektriciteit of drinkwater die een klant kan afnemen. Hoe groter die capaciteit, hoe hoger het vaste gebruikstarief. De andere tarieven zijn voor alle consumenten hetzelfde.

Bij de vaststelling van de tarieven kan de ACM rekening houden met subsidies die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar stellen. Als deze subsidies tijdig bekend zijn, dan zijn deze verwerkt in de besluiten. In sommige gevallen is de subsidie bekend gemaakt nadat de besluiten door de ACM vastgesteld zijn. In die gevallen informeren de distributeurs de afnemers over de tarieven die in rekening worden gebracht.

De ACM stelt deze tarieven jaarlijks per 1 januari vast. Daarnaast heeft de ACM de mogelijkheid om jaarlijks per 1 juli de variabele gebruikstarieven voor elektriciteit aan te passen als de onderliggende brandstofkosten gewijzigd zijn.