Nummer aanvraagformulieren telecomaanbieders

Intrekking nummer(s)

Voor u start

Welke situatie is op u van toepassing?
 

U dient deze aanvraag in als bedrijf.

Hou het volgende bij de hand:

  1. Het KvK-nummer en KvK-vestigingsnummer
  2. Uw eHerkenning inloggegevens als u digitaal wilt ondertekenen of een printer als u het formulier wilt printen en ondertekenen.

Start nu uw aanvraag.

 

U dient deze aanvraag in als bedrijf met inschrijving in een buitenlands handelsregister.

Hou het volgende bij de hand:

  1. Een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
  2. Uw eHerkenning inloggegevens als u digitaal wilt ondertekenen of een printer als u het formulier wilt printen en ondertekenen.

Start nu uw aanvraag.

 

U dient deze aanvraag als particulier in.

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft om mee te sturen:

  1. Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  2. Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel mag maximaal een jaar oud zijn.

Download uw aanvraagformulier