Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gasaansluitplicht

Nadere uitleg over de gasaansluitplicht

De gasaansluitplicht van netbeheerders is beschreven in de Gaswet. De gasaansluitplicht geldt alleen als de netbeheerder een verzoek krijgt om een aansluiting te maken. In de Gebiedsindelingscode gas zijn al uitzonderingen op de gasaansluitplicht opgenomen voor kleinverbruikers. De Wet Voortgang Energietransitie voegt nog twee nieuwe uitzonderingen toe.

Nieuwe uitzondering voor nieuwbouw

De hoofdregel is dat de gasaansluitplicht niet geldt voor nieuwbouw. Hierop zijn twee uitzonderingen. De gasaansluitplicht geldt toch wel als:

  1. voor het bouwwerk vóór 1 juli 2018 de aanvraag voor een vergunning is ingediend;
  2. het bouwwerk in een gebied komt dat een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als een gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Nieuwe uitzondering voor gebieden met bestaand gastransportnet

Verder geldt de gasaansluitplicht niet in gebieden waar al een gastransportnet aanwezig is en die een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als gebied waar in de verwachte warmtebehoefte is of zal worden voorzien door:

  1. een bestaand of toekomstig warmtenet, of
  2. een bestaande of toekomstige andere energieinfrastructuur dan een gastransportnet of een warmtenet.

Bestaande uitzonderingen in de Gebiedsindelingscode gas

De hoofdregel in de Gebiedsindelingscode gas is dat voor alle gebieden in Nederland de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en één van de regionale netbeheerders verantwoordelijk is voor de gastransportnetten, inclusief de gasaansluitplicht. Hierop zijn voor de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers een aantal uitzonderingen gemaakt die in twee hoofdcategorieën uiteenvallen:

  1. geen gasaansluitplicht in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet;
  2. geen gasaansluitplicht in sommige gebieden buiten de bebouwde kom, omdat het niet mogelijk is om op economische voorwaarden een gastransportnet te exploiteren. In de Gebiedsindelingscode gas staan rekenregels om te bepalen of het verzoek om een nieuwe gasaansluiting hieronder valt.

Meer weten?

Ga naar het gasregister