PSD2: Waarop houdt ACM toezicht?

Wat is PSD2?

PSD2 staat voor de Herziene Richtlijn Betaaldiensten (Payment Services Directives II). Dit is een Europese Richtlijn die meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk maakt. Hierdoor krijgt u meer keuze in hoe u kunt betalen aan de kassa en online. En krijgen nieuwe toetreders een kans om betaaldiensten aan consumenten aan te bieden.

Wilt u weten wat ‘PSD2’ voor consumenten betekent, kijk dan op Consuwijzer.nl .

Wat willen de regels PSD2 mogelijk maken?

 • het bevorderen van de concurrentie op de Europese betaalmarkt
 • het beter mogelijk maken van innovaties op het gebied van betalingsverkeer
 • het verbeteren van de bescherming van consumenten die deelnemen aan het betalingsverkeer
 • het vergroten van de veiligheid van het betalingsverkeer
 • het bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Wat regelt PSD2?

PSD2 regelt:

 • de rechten en plichten van partijen die betaaldiensten aanbieden of afnemen: consumenten, bedrijven en betaaldienstverleners.
 • de voorwaarden voor de uitvoering van betalingstransacties, de toegang tot betaalrekeningen en de informatie die de gebruiker daarover moet krijgen.
 • de voorwaarden voor een vergunning voor het verlenen van betaaldiensten
 • het toezicht op betaaldienstverleners

Waar houdt de ACM toezicht op?

De ACM houdt op een beperkt deel van de PSD2 toezicht. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe voor het toezicht van de ACM:

 • Toegang tot betaalrekeningen

Het toezicht op toegang tot betaalrekeningen is een nieuwe taak voor ons. Om (nieuwe) betaaldiensten aan te kunnen bieden, hebben bedrijven een betaalrekening nodig. Wij controleren - nadat PSD2 van kracht wordt - of banken iedereen gelijk behandelen bij het afgeven van een bankrekening. En of de toegang tot de bankrekening uitgebreid genoeg is om betaaldiensten aan te bieden.

 • Surcharging: het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel  

Wij hielden al toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel (‘surcharging’). Hier gaat met PSD2 wat veranderen. Voor het grootste deel van de betaaltransacties mogen winkeliers geen toeslagen meer in rekening brengen voor het gebruik van het betaalmiddel (bijvoorbeeld bij het gebruik van een betaalkaart of het doen van een overschrijving). Voor de betalingen die niet onder dit verbod op surcharging vallen blijft de huidige regel gelden. Die houdt in dat winkeliers alleen de werkelijke kosten in rekening mogen brengen.

 • Toegang tot betaalsystemen

Wij blijven toezicht houden op de toegang tot betaalsystemen. Voor het aanbieden van betaaldiensten is het namelijk nodig om toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen. Wij letten er op dat deze toegang niet onnodig wordt beperkt of geweigerd.

Let op: Naast de PSD2 regels blijven ook de mededingingsregels voor eerlijke concurrentie gewoon gelden.

Vraag of klacht over PSD2?

Hebt u een vraag over toegang tot betaalsystemen, toegang tot betaalrekeningen of het rekenen van toeslagen bij betaaltransacties (surcharging)? Of denkt u dat er sprake is van een overtreding van de mededingingsregels? Of wilt u zelf nieuwe betaaldiensten aan gaan bieden en loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over PSD2

Ga naar de integrale tekst van PSD2   

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.