Laatste nieuwsberichten https://www.acm.nl/nl nl ACM consulteert concept-leidraad over regels voor onlineplatforms en zoekmachines https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-consulteert-concept-leidraad-over-regels-voor-onlineplatforms-en-zoekmachines De ACM heeft een concept-leidraad gepubliceerd met uitleg over hoe de ACM de transparantieregels van de Platform-to-Business-verordening interpreteert. De concept-leidraad licht toe welke informatie onlineplatforms en zoekmachines moeten geven aan zakelijke klanten. Thu, 22 Sep 2022 09:00:00 +0200 ACM.nl 6acb6fca-1bfd-4b48-ae8d-480612bb03aa ACM consulteert leidraad over Platform-to-business-verordening voor onlineplatforms en onlinezoekmachines https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-consulteert-leidraad-over-platform-business-verordening-voor-onlineplatforms-en-onlinezoekmachines De ACM heeft een concept-leidraad gepubliceerd met uitleg over hoe de ACM regels uit de Platform-to-Business-verordening interpreteert. Deze regels gelden voor onlineplatforms en onlinezoekmachines. Thu, 22 Sep 2022 09:00:00 +0200 ACM.nl 0975d51e-a91f-43fc-94e2-b8ee7c61431c Informatieverzoek over aanvraag toegang tot kabelnetwerk https://www.acm.nl/nl/publicaties/informatieverzoek-over-aanvraag-toegang-tot-kabelnetwerk De ACM behandelt een verzoek van YouCa, dat toegang wil tot VodafoneZiggo kabelnetwerk. In het kader daarvan legt de ACM een informatieverzoek voor aan betrokken organisaties. Tue, 13 Sep 2022 17:00:00 +0200 ACM.nl c6a2de1b-d6f0-4d3e-893c-c31f238b8120 Grondeigenaar moet aanleg kabels Delta Fiber Netwerk gedogen https://www.acm.nl/nl/publicaties/grondeigenaar-moet-aanleg-kabels-delta-fiber-netwerk-gedogen De ACM besluit dat de grondeigenaar moet gedogen dat Delta Fiber Netwerk kabels in openbare grond aanlegt ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Mon, 12 Sep 2022 12:09:03 +0200 ACM.nl 1e2b184b-2a5b-42dc-8090-5150ae1f0159 Marktstudie clouddiensten https://www.acm.nl/nl/publicaties/marktstudie-clouddiensten Marktstudie ACM naar functioneren cloudmarkt in Nederland en Europa. Mon, 05 Sep 2022 09:00:00 +0200 ACM.nl 5e0688c8-bc3a-494b-8971-ec220c5d54c6 Geschilbesluit Delta Fiber Netwerk en grondeigenaren over aanleg kabels https://www.acm.nl/nl/publicaties/geschilbesluit-delta-fiber-netwerk-en-grondeigenaren-over-aanleg-kabels De ACM beslist dat de particuliere grondeigenaren verplicht zijn te gedogen dat Delta Fiber Netwerk kabels aanlegt ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Mon, 29 Aug 2022 10:00:00 +0200 ACM.nl b291b3d0-df69-47a9-bcfb-093c8e83a066 Zienswijzen marktpartijen op het ontwerpbesluit tot bindendverklaring toezeggingen KPN en Glaspoort https://www.acm.nl/nl/publicaties/zienswijzen-marktpartijen-op-het-ontwerpbesluit-tot-bindendverklaring-toezeggingen-kpn-en-glaspoort Op 15 april 2022 is het ontwerpbesluit tot bindendverklaring toezeggingen KPN en Glaspoort ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Hierop zijn 24 zienswijzen ingediend. Fri, 26 Aug 2022 08:18:15 +0200 ACM.nl 174a9a3b-80c5-4554-b5ec-c9c6d7d7cc79 Besluit tot bindend verklaren toezeggingen KPN en Glaspoort https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-tot-bindend-verklaren-toezeggingen-kpn-en-glaspoort KPN en Glaspoort zeggen toe tot en met 2030 hun tarieven te verlagen voor toegang tot hun glasvezelnetwerken. De ACM heeft deze toezeggingen bindend verklaard. Fri, 26 Aug 2022 07:45:00 +0200 ACM.nl 858ca228-bb47-4cf5-ab87-c189aff1b81b ACM stelt lagere toegangstarieven KPN en Glaspoort vast om concurrentie voor snel internet te stimuleren https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stelt-lagere-toegangstarieven-kpn-en-glaspoort-vast-om-concurrentie-voor-snel-internet-te-stimuleren KPN en Glaspoort verlagen tot en met 2030 hun tarieven voor toegang tot hun glasvezelnetwerken voor telecomaanbieders. De ACM houdt toezicht op het naleven van de toezeggingen. Fri, 26 Aug 2022 07:45:00 +0200 ACM.nl 201efbc8-956a-4054-a2bb-df6359935999 ACM Telecommonitor eerste kwartaal 2022 met nieuw interactief dashboard https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-telecommonitor-eerste-kwartaal-2022-met-nieuw-interactief-dashboard Het nieuwe dashboard van de Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels. Wed, 27 Jul 2022 08:00:00 +0200 ACM.nl ea690f90-a592-444c-919c-73f29dc91dec