Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Foutieve orders voorkomen, melden en opvolgen

Koopt of verkoopt u op de groothandelsmarkt elektriciteit of gas voor levering in de Europese Unie? Of sluit u contracten voor het transport daarvan? Een fout bij het plaatsen van een handelsorder kan grote gevolgen hebben. Voorkom foutieve orders en handel adequaat bij een fout. De Autoriteit Consument & Markt kan handhavend optreden.

U plaatst een foutieve order (ook wel erroneous order) als u bijvoorbeeld een verkeerde prijs, verkooprichting of volume invoert. Een foutieve order kan onbedoeld een onjuist of misleidend signaal aan de markt geven. Dat kan het gedrag van andere marktdeelnemers en de marktprijs beïnvloeden.

Een foutieve order waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat, valt onder de wettelijke definitie van marktmanipulatie. Dat is verboden, ook als er geen sprake is van opzet. Wij kunnen handhavend optreden na een foutieve order. Neemt u geen maatregelen om foutieve orders te voorkomen? Of handelt u een gemaakte fout niet goed af? Dan zijn we eerder geneigd om een onderzoek te starten of handhavend op te treden.

Voorkom en detecteer fouten

U bepaalt zelf met welke maatregelen en processen u foutieve orders voorkomt. Bijvoorbeeld: automatische waarschuwingsberichten bij een grote afwijking van een eerder ingevoerde waarde. Het is belangrijk dat u een fout tijdig ontdekt. Wij kunnen uw werkprocessen opvragen.

Annuleer en meld uw fouten

Plaatst u toch een foutieve order? Dan moet u de gevolgen van de foutieve order zo goed mogelijk beperken. U annuleert de order zo snel mogelijk of probeert de transactie terug te draaien om een mogelijk onjuist of misleidend signaal uit de markt te halen. Onderzoek bij uw handelsplatform hoe u dit doet en neem het op in uw werkproces.

Daarnaast informeert u de markt over de foutieve order. Sommige handelsplatformen hebben hier duidelijke regels voor. Heeft uw handelsplatform geen proces ingericht om foutieve orders te ontvangen en de markt te informeren? Of heeft een foutieve order ook impact op de handel buiten het handelsplatform waarop het geplaatst is? Dan kunt u een Urgent Market Message op een Inside Information Platform plaatsen. Lees meer over het publiceren van voorkennis bij handel in energie.

Reflecteer en verbeter uw processen

Reflecteer hoe een foutieve order heeft kunnen plaatsvinden en hoe u hieraan opvolging heeft gegeven. Als marktdeelnemer bent u verantwoordelijk voor goede preventie en opvolgingsprocessen. Evaluatie van gemaakte fouten is een onderdeel van dit soort processen en helpt om maatregelen en werkprocessen te verbeteren. Verdenken we u van een overtreding? Dan kunnen we relevante gegevens opvragen. We adviseren om uw kennis over REMIT en foutieve orders actueel te houden.

Vragen en contact

Heeft u vragen over REMIT en foutieve orders? Neem contact met ons op via remit [at] acm [punt] nl.

Ziet u verdachte handel op de groothandelsmarkt? Meld dit bij ons: 

Regelgeving