Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Intern meldpunt klokkenluiders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt integriteit belangrijk. Daarom gelden er regels voor alle medewerkers van de ACM. Wij hebben een meldpunt waar (ex-)medewerkers en leveranciers terechtkunnen als zij denken dat wij ons niet aan de regels houden.

Voor wie

  • medewerkers
  • oud-medewerkers
  • uitzendkrachten
  • stagiairs
  • sollicitanten
  • leveranciers

Welke meldingen

U kunt een melding doen als u denkt dat 1 of meer medewerkers van de ACM zich niet houden aan de regels van de Europese Unie of aan afspraken uit de wet. Er gelden wel voorwaarden voor uw melding:

  • Het gedrag van de ACM heeft niet alleen voor uzelf nadelen, maar voor meer mensen.
  • Het gedrag komt regelmatig of bijna altijd voor.
  • De gevolgen van het gedrag zijn groot of ernstig. Of de gevolgen kunnen groot of ernstig worden.
  • U heeft het gedrag zelf meegemaakt. Of u kunt laten zien dat het gebeurt.

Voldoet uw melding aan deze voorwaarden? Dan bent u beschermd door de Wet bescherming klokkenluiders .

Uw melding

U kunt meteen een melding doen. U kunt ook vragen of onze compliance officers u eerst bellen om te overleggen. Ook kunt u kunt vooraf gratis en vertrouwelijk advies vragen aan het Huis voor klokkenluiders .

Doe uw melding bij ons per e-mail op Compliance [punt] Officers [at] acm [punt] nl of per post:

ACM
T.a.v. compliance officers
Postbus 16326
2500 BH Den Haag