Kruimelpad

Privacy & toezicht in de zorgsector

De ACM heeft wettelijke taken bij het toezicht in de zorgsector. Om deze goed uit te kunnen voeren, ontvangt de ACM de declaratiegegevens die zorgverleners bij zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben ingediend. Deze declaratiegegevens worden in opdracht van de zorgverzekeraars verzameld door Vektis. De ACM gebruikt deze gegevens om statistische overzichten te generen die nodig zijn om te kunnen beoordelen of fusies en overnames in de zorgsector tot nadelige gevolgen voor de concurrentie zullen leiden. Ook gebruikt de ACM deze gegevens om marktonderzoek te verrichten. De declaratiegegevens zijn door de ACM niet te herleiden tot individuele personen.

De declaratiegegevens zijn gegevens over de gezondheid en vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. De ACM verricht bovenvermelde verwerkingen omdat deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

De ACM kan de declaratiegegevens niet herleiden tot individuele personen en kan daarom niet aan uw inzageverzoek, rectificatieverzoek of verzoek om verwijdering voldoen.

Meer informatie over hoe de ACM als toezichthouder omgaat met privacy? Neem dan onze privacyverklaring door.