Acm.nl uses cookies to analyze how the website is used, and to improve the user experience. Read more about cookies

Hoe kan ik veilig een spambericht opslaan en uploaden?

Om uw klacht over e-mail spam goed te kunnen onderzoeken, is het nodig dat u het bericht via een upload naar ons zendt. Alleen dan kan de ACM zien welke weg het bericht heeft afgelegd en wie de échte afzender is. Want de afzender is niet altijd degene die het lijkt te zijn.

Uploaden kan niet via een mobiele telefoon of tablet.
Deze optie biedt uw mobiele telefoon of tablet doorgaans niet. Als u ons toch e-mailspam wilt melden, gebruik dan een desktop of laptop.

Opslaan en uploaden via uw computer.
Sla het e-mailbericht eerst op. Dit is veilig zolang u geen bijlagen opent. Lees hieronder hoe u berichten opslaat met de meest gebruikte e-mailprogramma's.